TPMS – Tire Pressure Monitoring System

Med TPMS har du full kontroll över trycken i dina däck. Syftet med däcktrycksövervakningssystem (TPMS) i din bil är att varna dig om ett eller flera däck har ändrat däcktryck, vilket skulle ge upphov till osäkra körförhållanden. TPMS-indikatorn lyser med en gul symbol på instrumentpanelen när en avvikelse har upptäckts av systemet. Symbolen består av ett däck tvärsnitt (som liknar en hästsko) med ett utropstecken i mitten.

Vi på Däckcenter tar hand om dina TPMS däck och kan vid behov byta ut TPMS sensorerna också.

Boka TPMS service

Indirekt- och direkt TPMS

Det finns två varianter av Tire Pressure Measure System. Indirekt TPMS mäter däcktrycket via bilens ABS-system. Det är det ”billigare” alternativet och fungerar överlag bra. Däremot är det inte lika exakt som alternativet.

Direkt TPMS mäter varje däck separat via sensorer som sitter monterade på respektive däck. De sänder kontinuerligt information till bilens dator som i sin tur larmar via instrumentpanelen som beskrivits ovan.

TPMS sensorerna drivs med batterier, vilket medför att man behöver byta ut dem (hela sensorn) med jämna mellanrum. Livslängden varierar, men vanligt är att de håller ca 2-3 år vid vanlig körning.

TPMS-däck-tryck

Kontakta oss